Regulamin

Spis treści:
1. Informacje ogólne.
2. Konta użytkowników.
3. Komentarze.
4. Konkursy.
5. Blokowanie treści, płatności i treści reklamowe.
6. Biuletyn informacyjny.
7. Polityka prywatności.
8. Prawa autorskie.

1. Informacje ogólne.
a) Właścicielem i administratorem portalu lovefootball.pl jest firma:

FHU EMIKSO Paweł Stolarczyk

b) Uwagi dotyczące funkcjonowania portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: kontakt@lovefootball.pl

2. Konta użytkowników.
a) Konto użytkownika zostaje utworzone w momencie rejestracji na stronie lovefootball.pl
b) Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wymaganych przez formularz rejestracyjny oraz adresu e-mail, niezbędnego do komunikacji między administratorem portalu a użytkownikiem. Dane te są poufne, ale mogą być widoczne w profilu użytkownika na jego życzenie (patrz: Polityka prywatności).
c) Użytkownik może umieścić w swoim profilu dodatkowe informacje tekstowe (swój opis, zainteresowania) oraz zdjęcie lub inny graficzny wizerunek (avatar).
d) Zakładając konto użytkownik zgadza się na udostępnianie statystyk swojej obecności w portalu (ilość dokonanych komentarzy, wpisów na forum, fotografii itp.). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.
e) Nazwa (nick) użytkownika będąca też jego loginem, pojawiać się będzie w przypadku dodania komentarza lub wpisu na forum.
f) Użytkownik ma prawo oceniać materiały edukacyjne za pomocą dołączonego modułu oceniającego.
g) Użytkownicy mają prawo do zniżek i promocji organizowanych przez właściciela portalu lovefootball.pl. O promocjach użytkownicy będą informowani pocztą elektroniczną w newsletterze.

3. Komentarze.
a) Prawo do pisania komentarzy mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy.
b) Komentować można wszystkie artykuły, teksty, blogi i inne materiały zamieszczane na portalu.
c) Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, rażąco łamiące zasady pisowni i nie na temat, będą usuwane bez ostrzeżenia.
d) Najciekawsze komentarze mogą być wyróżnione, a ich autorzy nagrodzeni.

4. Konkursy.
a) Organizatorem wszystkich konkursów jest firma
FHU EMIKSO Paweł Stolarczyk

b) Uczestnikiem konkursów może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników lovefootball.pl oraz członków ich rodzin. W konkursach samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
c) Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez lovefootball.pl oraz na otrzymywanie e-maili informacyjnych przesyłanych przez lovefootball.pl, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
d) Uczestnicy konkursów mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres kontakt@lovefootball.pl

5. Blokowanie treści, płatności i treści reklamowe.
a) Właściciel portalu lovefootball.pl zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do wybranych treści.
b) Właściciel portalu lovefootball.pl zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wybrane treści.
c) Właściciel portalu lovefootball.pl zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych treści bezpłatnie z opcją wyświetlania reklamy wizualnej.
d) Właściciel portalu lovefootball.pl zastrzega sobie prawo nagradzania najbardziej aktywnych użytkowników.
 
6. Biuletyn informacyjny (newsletter).
a) Podczas rejestracji użytkownik będzie prenumerować Biuletyn informacyjny.
b) Biuletyn będzie wysyłany na wskazany adres e-mail.
c) Subskrypcję Biuletynu można zainicjować również niezależnie od rejestracji, poprzez edycję konta użytkownika (zaznaczenie właściwej opcji).
d) W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Biuletynu poprzez zgłoszenie tego administratorowi na adres: kontakt@lovefootball.pl

7. Polityka prywatności.
a) Strona internetowa lovefootball.pl  została stworzona w myśl zasady ochrony i poszanowania prywatności osób ją odwiedzających. Wszelkie dane dotyczące użytkowników są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby administracyjne.
b) Zbierane za pośrednictwem portalu dane osobowe (w tym adresy e-mail) podawane przy rejestracji użytkownika znane są wyłącznie administratorowi portalu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy użytkownik ma prawo do zmiany i usunięcia swoich danych z zasobów portalu.
c) Informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane jedynie w celach technicznych, mających związek z administracją serwerową.
d) Adresy poczty elektronicznej oraz inne informacje, zbierane za pomocą formularzy, w związku z prowadzeniem biuletynu, będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia go subskrybentom.

8. Prawa autorskie.
Autorem witryny, treści oraz grafiki jest lovefootball.pl s.c. oraz 7seconds.pl. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki i inne pliki tworzące serwisy w tej domenie stanowią własność lovefootball.pl s.c. lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to uprzednio uzgodnione.
Używane w treści witryny www.lovefootball.pl logo i nazwa własna są wyłączną własnością lovefootball.pl s.c. i jako takie podlegają pełnej ochronie prawnej.
 

 

Partnerzy